Make your own free website on Tripod.com

LPFocus3.jpg (143312 bytes)

De uitgeklapte hoes met Thijs op zijn fluit als blikvanger

The fully folded album sleeve with Thijs playing the flute as an eye-catcher

LPFocus32.jpg (189439 bytes)

Foto's van de bandleden en de tekst van "Round goes the gossip" in het Latijn en het Engels

Pictures of the band members and the lines of "Round goes the gossip" in Latin and English


FFA Design